مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث تقاطع های غیر همسطح 1398/06/06 رجوع به آگهی
احداث پیاده راه 1398/06/02 رجوع به آگهی
احداث پیاده راه 1398/05/30 رجوع به آگهی
احداث ساختمان اداری 1398/05/22 رجوع به آگهی
احداث ساختمان 1398/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری رفع تخلفات شهری 1398/05/20 رجوع به آگهی
احداث مجتمع تجاری - مسکونی (1 طبقه تجاری 7 طبقه مسکونی) به مساحت عرصه 2117/6 متر مربع، متر مربع با ت... 1398/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری رفع سد معبر 1398/05/17 1398/05/27
واگذاری رفع سد معبر 1398/05/15 1398/05/27
احداث سوله بحران 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 161