مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه 1398/07/13 رجوع به آگهی
عمق دهی مسیر خط لوله "6 در محل تقاطع با رودخانه با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی ( HDD ) 1398/07/13 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی 1398/07/13 1398/07/20
عمق دهی مسیر خط لوله 6 1398/07/10 رجوع به آگهی
خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف 1398/07/10 1398/07/17
احداث ابنیه های فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ چهارم سراسری, 24 اینچ پتروشیمی و 30 اینچ 1398/07/10 رجوع به آگهی
عمق دهی مسیر خط لوله در محل تقاطع با رودخانه با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی ( HDD ) 1398/07/10 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی بر روی مسیر خطوط لوله 16 اینچ و .... 1398/07/10 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه مخابراتی 1398/07/10 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی 1398/07/10 1398/07/20
صفحه 3 از 56