مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی اداره گاز و شهرها و روستاهای تا... 1398/07/08 1398/07/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ،حفاظت از ز... 1398/07/06 1398/07/13
گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستاهای توابع استان 1398/06/21 رجوع به آگهی
گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستاهای توابع استان 1398/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستاهای توابع... 1398/06/17 1398/06/25
پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی و خدمات بهره برداری، امد... 1398/05/19 رجوع به آگهی
پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی کل محدوده اداره گاز 1398/05/16 رجوع به آگهی
پروژه امور مرتبط با مشترکین جزء و عمده : قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی و... 1398/05/02 1398/05/08
واگذاری پروژه عملیات تکمیلی گازرسانی به روستا 1398/05/02 1398/05/08
پروژه امور مرتبط با مشترکین جزء و عمده در سطح استان-قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین خانگی، تجار... 1398/05/01 1398/05/08
صفحه 1 از 53