کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7057006 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرا و نصب 1500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن در سطح استان استان قم 1402/06/28 1402/07/06
7055373 مناقصه اجرا و نصب 1500 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن استان قم 1402/06/27 1402/07/06
7037766 مناقصه خرید اقلام برقی CGS استان قم 1402/06/20 رجوع به آگهی
7036779 مناقصه خدمات بهره برداری و امداد استان قم 1402/06/20 1402/06/22
7008656 مناقصه خرید اقلام برقی CGS استان قم 1402/06/14 1402/06/22
6996941 مناقصه خدمات بهره برداری و امداد شهر استان قم 1402/06/14 1402/06/22
6980517 مناقصه خدمات حمل و نقل سرمایه ای و جاری استان قم 1402/06/08 1402/06/14
6980125 مناقصه خرید ایستگاه CGS STD.ST. 1000-250-100000 استان قم 1402/06/08 1402/06/14
6975199 مناقصه خرید ایستگاه CGS STD.ST. 1000-250-100000 استان قم 1402/06/07 1402/06/14
6957422 مناقصه توسعه گازرسانی شبکه شهر استان قم 1402/06/04 1402/06/05
6929455 مناقصه توسعه گازرسانی شبکه استان قم 1402/05/29 1402/06/05
6920943 مناقصه توسعه گازرسانی شبکه استان قم 1402/05/28 1402/06/05
6920117 مناقصه توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای توابع استان قم 1402/05/26 1402/06/05
6913617 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای توابع استان قم (مرحله 11 ) استان قم 1402/05/25 1402/06/05
6700197 مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی استان قم 1402/03/31 1402/04/03
6593237 مناقصه خدمات بهره برداری و امداد استان قم 1402/03/06 1402/03/13
6584367 مناقصه خرید اقلام صاعقه گیر استان قم 1402/03/03 رجوع به آگهی
6569624 مناقصه خرید دیزل ژنراتور (مولد برق اضطراری) استان قم 1402/02/31 1402/03/06
6547902 مناقصه خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی از کلیه تاسیسات گاز در حال بهره برداری استان قم 1402/02/24 1402/02/25
6509787 مناقصه عملیات نشت یابی و ضخامت سنجی از کلیه تاسیسات گاز در حال بهرهبرداری استان قم 1402/02/14 1402/02/16
صفحه 1 از 45