مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خاکبرداری و خاکریزی نباتی در سطح منطقه 1397/09/14 رجوع به آگهی
خرید رنگ جهت رنگ آمیزی و امحاء دیوارهای فرسوده, المان ها و آبنماهای سطح منطقه 1397/09/14 رجوع به آگهی
خرید پمپ جهت آبنماها و ایستگاه های پمپاژ در سطح منطقه 1397/09/13 رجوع به آگهی
خرید لوله و اتصالات جهت تعمیر و نگهداری شبکه آب خام فضای سبز 1397/09/13 رجوع به آگهی
تکمیل دکراتیو پیاده روهای پارک 42 هکتاری حدفاصل مجتمع 1397/09/12 رجوع به آگهی
نصب تجهیزات ترافیکی 1397/08/29 رجوع به آگهی
خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس معمولی در سطح منطقه 1397/08/22 رجوع به آگهی
تکمیل دکراتیو پیاده روهای پارک 42 هکتاری 1397/08/20 رجوع به آگهی
خرید رنگ جهت رنگ آمیزی و امحاء دیوارهای فرسوده, المان ها و آبنماهای سطح منطقه 1397/08/14 رجوع به آگهی
خرید رنگ جهت رنگ آمیزی و امحاء دیوارهای فرسوده, المان ها و آبنماهای سطح منطقه 1397/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 18