مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید میزهای بازی پارکی 1396/11/23 رجوع به آگهی
خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری و امحای دیوار نویسی و رنگ امیزی المان های شهری آ... 1396/11/23 رجوع به آگهی
خرید میزهای بازی پارکی 1396/11/24 1396/12/02
واگذاری مسقف سازی پل های عابر پیاده 1396/11/16 رجوع به آگهی
خرید منیرهای بازی پارکی (پینگ پنگ، فوتسال دستی و شطرنج ) 1396/10/26 رجوع به آگهی
احداث و تعمیر جایگاه مخزن زباله در منطقه 1396/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری مسقف سازی پل های عابر پیاده 1396/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری مسقف سازی پل های عابر پیاده 1396/10/04 رجوع به آگهی
خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 1396/09/25 رجوع به آگهی
خرید رنگ و ادوات مصرفی جهت ترمیم و بهسازی بدنه شهری و امحای دیوار نویسی و رنگ امیزی المان های شهری آ... 1396/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 18