کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399459 مناقصه انجام پروژه احداث جایگاه شستشوی مبدل و تجهیزات فرآیندی واحد 380 مجتمع پتروشیمی استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/21
7399285 مناقصه شناسائی پیمانکاران واجد شرایط و با سابقه در زمینه حمل مواد شیمیایی شامل:کاستیک فرمالدنید اسید کلریدریک پساب فرآیند کاستیک ضایعاتی اسید سولفوریک ضایعاتی استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7399246 مناقصه خرید تعداد 2120 شاخه تیوب مبدل های 71607، 71611، 71601 و 71610 استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/19
7389974 مناقصه خرید تعداد 2120 شاخه تیوب مبدل های 71607، 71611، 71601 و 71610 مجتمع پتروشیمی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/19
7389895 مناقصه شناسائی پیمانکاران حمل مواد شیمیائی استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7381186 مناقصه فراخوان شناسایی منابع و تأمین کنندگان در زمینه فعالیت امحاء پساب صنعتی Red Water استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/12
7375371 مناقصه شناسایی پیمانکاران حمل و امحاء اصولی پساب صنعتی RED WATER استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7365969 مناقصه شناسایی پیمانکاران حمل و امحاء اصولی پساب صنعتی RED WATER استان خوزستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7297354 مناقصه شناسایی منابع ساخت مبدل های Doubletubesheet استان خوزستان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7289415 مناقصه شناسایی منابع ساخت مبدل های Doubletubesheet استان خوزستان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7278108 مناقصه 4 مورد شامل : مهندسی معکوس و ساخت مکانیکال سیل های M7N/M7F1/M74D/M74N/M32/MG/H75 - خرید مکانیکال سیل 32601-F ساخت CHETRA استان خوزستان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7278011 مناقصه شناسائی پیمانکاران حمل مواد شیمیائی استان خوزستان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7270176 مناقصه 4 مورد شامل : مهندسی معکوس و ساخت مکانیکال سیل های M7N/M7F1/M74D/M74N/M32/MG/H75 - خرید مکانیکال سیل 32601-F ساخت CHETRA استان خوزستان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7269573 مناقصه شناسائی پیمانکاران حمل مواد شیمیائی استان خوزستان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7260142 مناقصه خرید قطعات سیلیکونی پمپ های مکنت استان خوزستان 1402/08/10 1402/08/17
7249623 مناقصه خرید قطعات سیلیکونی پمپهای مکنت مجتمع استان خوزستان 1402/08/08 1402/08/17
7240809 مناقصه خرید تعداد 750 شاخه تیوب مبدل 36203 استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/13
7240785 مناقصه انجام پروژه ساخت مبدل مدل E-26303 استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/13
7232676 مناقصه انجام پروژه ساخت مبدل مدل E-26303 استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/13
7232672 مناقصه خرید تعداد 750 شاخه تیوب مبدل 36203 استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/13
صفحه 1 از 45