مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و اجرای آسفالت-تهیه، زیراساس و اساس و اجرای آسفالت -احداث فرهنگسرا-تهیه و اجرای بتنی غلطکی 1397/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر - تهیه، زیراساس و اساس و اجرای آسفالت در بلوار- احداث فرهنگسرا -... 1397/06/05 رجوع به آگهی
اصلاحیه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر 1397/06/05 رجوع به آگهی
تهیه، زیراساس و اساس و اجرای آسفالت و احداث فرهنگسرای و تهیه و اجرای بتن غلطکی جاده... 1397/05/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر و تهیه، زیراساس و اساس و اجرای آسفالت و مناقصه احداث فرهنگسرا 1397/05/07 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر/ تهیه، زیراساس و اساس و اجرای آسفالت در بلوار/ احداث فرهنگسرا 1397/04/31 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار شهر - مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مرکز... 1397/04/27 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار و مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مرکز معای... 1397/04/20 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در ده/پروژه ی شهرداری 1397/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های زیربنایی بصورت مشارکتی 1397/03/30 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 28