مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان واگذاری اجرای پروژه های زیربنایی بصورت مشارکتی: طراحی و اجرای پروژه تالار -طراحی و اجرای مر... 1397/03/30 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در ده پروژه ی شهرداری : مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای پروژه تالار شهر... 1397/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های زیربنایی بصورت مشارکتی: طراحی و اجرای پروژه تالار -طراحی و اجرای مرکز معاین... 1397/03/23 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی جذب مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و اجرای پروژه ها 1397/03/23 رجوع به آگهی
فراخوان باز طراحی میدان 1397/03/13 رجوع به آگهی
تکمیل کتابخانه ـ خدمات شهری 1397/01/27 رجوع به آگهی
تکمیل کتابخانه شهر / خدمات شهری 1397/01/20 رجوع به آگهی
تکمیل کتابخانه شهر و ... 1396/12/13 رجوع به آگهی
تکمیل کتابخانه ، خدمات شهری و .... 1396/12/06 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1396/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 28