مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات کابل کشی و مفصل بندی و ترمیم با تهیه ملزومات 1398/10/16 رجوع به آگهی
خرید انواع DSLAM همراه با متعلقات مورد نیاز 1398/09/26 رجوع به آگهی
تمدید خرید انواع DSLAM همراه با متعلقات مورد نیاز 1398/09/26 رجوع به آگهی
خرید انواع DSLAM همراه با متعلقات 1398/09/05 1398/09/14
خرید انواع DSLAM همراه با متعلقات 1398/09/05 1398/09/14
واگذاری اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی و ترمیم با تهیه ملزومات در شهرستانها 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری کابلکشی خاکی و فیبر نوری طرح های موضعی و اختصاصی شهرستان 1397/12/11 1397/12/18
صفحه 1 از 56