مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خریداری انواع آFA و ODC همراه با پایه بتنی 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه انواع - FAT و ODC همراه با پایه بتنی 1400/08/17 1400/08/21
مناقصه خرید انواع fat و odc همراه با پایه بتنی 1400/08/15 1400/08/22
مناقصه انجام خدمات پذیرایی ، رفاهی، نظافتی و تامین خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و آسانسورهای هتل 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه احداث سرایداری مرکز مخابرات 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه کابلکشی فیبر نوری طرح USO روستایی 1400/07/07 1400/07/14
مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای پشتیبانی مالی، اداری و فنی 1400/06/14 1400/06/20
مناقصه خرید انواع DSLAM همراه با متعلقات 1400/06/04 1400/06/05
مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی و فیبر نوری همراه با تهیه ملزومات 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی و فیبر نوری همراه با تهیه ملزومات 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح FTTH همراه با تهیه ملزومات 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 40 لینک لاین و ماکس پورت دار - انواع سیم رانژه - انواع کله پست کامپوزیت - انواع کابل هوایی - انواع مفصل و روکش حرارتی - انواع درب حوضچه مخابراتی ۷۷ و ۸۸ سانتیمتری پلیمری - انواع DS... 1400/05/20 1400/05/30
مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی و فیبر نوری همراه با تهیه ملزومات 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کابلکشی خاکی و فیبر نوری همراه با تهیه ملزومات 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح FTTH همراه با تهیه ملزومات 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نقلیه و ترابری 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع سیم رانژه مورد نیاز خود - خرید انواع کله پست کامپوزیت مورد نیاز خود و ... 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نقلیه و ترابری خود 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه ۲۰ لینک لاین و ماکس پورت دار مورد نیاز خود 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارزیابی اولیه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی 1400/03/25 1400/03/26
صفحه 1 از 31