مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری روستایی 1398/06/16 1398/06/23
انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی و ترمیم با تهیه ملزومات در شهرستانها 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری کابلکشی خاکی و فیبر نوری طرح های موضعی و اختصاصی شهرستان 1397/12/11 1397/12/18
خرید انواع کارت مترو 1000 هواوی مورد نیاز 1397/09/10 1397/09/18
خرید 60 کیلومتر کابل فیبر نوری مهاردار 8 کر هوایی (دو ژاکته) و 50 کیلومتر کابل دراپ (drop cable) 2 ک... 1397/09/10 1397/09/18
اجرای عملیات طرح اختصاصی FTTH همراه با تهیه ملزومات طرح به صور هشت پروژه مجزا 1397/08/24 1397/09/03
واگذاری کابلکشی کانالی و خاکی سطح استان همراه با تهیه ملزومات و ترمیم مسیرهای حفاری 1397/07/07 رجوع به آگهی
خرید انواع باطری 1397/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 57