مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری 4 سری باطری سیلد 2 ولت 3000AH 1395/11/30 1395/12/07
خریداری 4 سری باطری سیلد 2 ولت 3000AH همراه 1395/11/14 1395/11/19
خریداری باطری سیلد 1395/11/12 1395/11/19
انجام خدمات نقلیه و ترابری 1395/11/04 1395/11/11
انجام خدمات نقلیه و ترابری خود را به پیمانکاران 1395/11/02 1395/11/11
نگهداری و بهینه سازی تاسیسات مخابراتی 1395/09/21 1395/09/30
نگهداری و بهینه سازی تاسیسات مخابراتی 1395/09/20 1395/09/30
انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی وترمیم مسیرهای حفاری 1395/06/13 1395/06/17
انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی وترمیم مسیرهای حفاری 1395/06/09 1395/06/17
واگذاری عملیات کابلشی خاکی ،مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری در شهرستانها 1395/04/06 1395/04/14
صفحه 4 از 56