مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نقلیه و ترابری 1395/11/04 1395/11/11
انجام خدمات نقلیه و ترابری خود را به پیمانکاران 1395/11/02 1395/11/11
نگهداری و بهینه سازی تاسیسات مخابراتی 1395/09/21 1395/09/30
نگهداری و بهینه سازی تاسیسات مخابراتی 1395/09/20 1395/09/30
انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی وترمیم مسیرهای حفاری 1395/06/13 1395/06/17
انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی وترمیم مسیرهای حفاری 1395/06/09 1395/06/17
واگذاری عملیات کابلشی خاکی ،مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری در شهرستانها 1395/04/06 1395/04/14
واگذاری انجام عملیات کابلشی خاکی ،مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری و... 1395/04/05 1395/04/14
واگذاری انجام عملیات نگهداری و pm 1394/12/13 1394/12/19
انجام عملیات نگهداری و pm سایت های bts ارتباطات سیار 1394/12/11 1394/12/19
صفحه 4 از 56