مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات کابلشی خاکی ،مسی و فیبر نوری به همراه مفصلبندی و ترمیم مسیرهای حفاری و... 1395/04/05 1395/04/14
واگذاری انجام عملیات نگهداری و pm 1394/12/13 1394/12/19
انجام عملیات نگهداری و pm سایت های bts ارتباطات سیار 1394/12/11 1394/12/19
انجام عملیات نگهداری و pm سایت های bts ارتباطات 1394/11/18 1394/11/27
واگذاری انجام عملیات نگهداری و pm سایت های bts ارتباطات سیار 1394/11/17 1394/11/27
انجام خدمات نقلیه و ترابری 1394/11/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات نقلیه و ترابری 1394/11/08 1394/11/13
انجام خدمات نقلیه و ترابری 1394/11/07 1394/11/13
واگذاری اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی تاسیسات شبکه کابل، هوایی 1394/10/21 1394/10/28
اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی تاسیسات شبکه کابل، هوایی و... 1394/10/19 1394/10/28
صفحه 5 از 56