مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای پروژه حوضچه 1400/10/29 1400/11/11
مناقصه خرید قطعات بتنی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه حوضچه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تأمین نیروی انسانی شامل:(خدمات شهر، موتوری، فضای سبز، ممیزی، حراست 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای مختلف شهرداری ( خدمات شهر، موتوری، فضای سبز، ممیزی، حراست ( حفاظت فیزیکی )، اداری و .. 1399/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای مختلف شهرداری شامل ( خدمات شهر، موتوری، فضای سبز، ممیزی، حراست ( حفاظت فیزیکی )، اداری و ... 1399/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه اجرای دیوار آجری پادگان 1398/07/28 1398/08/09
مناقصه واگذاری پروژه اجرای دیوار آجری پادگان 1398/07/21 1398/08/09
مناقصه اجرای دیوار آجری 1398/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار آجری 1398/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی 1398/05/15 1398/05/26
مناقصه تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر 1398/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/05/08 1398/05/26
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/04/19 1398/04/30
مناقصه طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/04/12 1398/04/30
مناقصه پیاده رو سازی سطح شهر 1398/04/09 1398/04/20
مناقصه پیاده رو سازی سطح شهر 1398/04/01 1398/04/20
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری معابر شهر و پیاده روسازی کمربندی و تکمیل کانال 1398/03/29 1398/04/11
صفحه 1 از 11