مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای دیوار آجری پادگان 1398/07/28 1398/08/09
واگذاری پروژه اجرای دیوار آجری پادگان 1398/07/21 1398/08/09
اجرای دیوار آجری 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجرای دیوار آجری 1398/06/24 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی 1398/05/15 1398/05/26
تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر 1398/05/09 رجوع به آگهی
طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/05/08 1398/05/26
طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/04/19 1398/04/30
طراحی، تهیه و اجرای روشنایی و نورپردازی در سطح شهر 1398/04/12 1398/04/30
صفحه 1 از 22