مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه زیر : - پروژه آبرسانی به روستا - پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ گردشگری و ... 1398/12/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه زیر : - پروژه آبرسانی به روستا - پروژه برق رسانی به ایستگاه پمپاژ گردشگری و ... 1398/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و نگهداری دستگاه های کلرزن 1398/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتورهای حجمی و هوشمند مورد نیاز خود را جهت تامین و تجهیز تاسیسات منابع تامین آب شرب 1398/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و نگهداری دستگاه های کلرزن 1398/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و نگهداری دستگاه های تصفیه جهت نصب در روستاهای دارای آلودگی ، مورد نیاز خود 1398/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و نگهداری دستگاه های تصفیه جهت نصب در روستاها 1398/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتورهای حجمی و هوشمند مورد نیاز خود را جهت تامین و تجهیز تاسیسات منابع تامین آب شرب 1398/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام خدمات 1398/12/07 1398/12/11
مناقصه خرید و نصب دستگاه های کنترل سطح Level controller 1398/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب دستگاه های کنترل سطح Level controller 1398/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آبرسانی به روستا 1398/11/15 1398/11/19
مناقصه پروژه تکمیل آبرسانی به مجتمع 1398/11/15 1398/11/19
مناقصه واگذاری امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط انتقال، توزیع کلر و شستشوی مخازن و بیمه 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل آبرسانی به مجتمع - پروژه آبرسانی به روستای 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه تکمیل آبرسانی به مجتمع ـ پروژه آبرسانی به روستا 1398/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط انتقال، توزیع کلر و شستشوی مخازن و بیمه آبداران 1398/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و نگهداری دستاههای کلرزن 1398/11/06 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و نگهداری دستگاههای تصفیه جهت نصب در روستاهای دارای آلودگی استان کردستان 1398/11/06 1398/11/14
مناقصه انجام خدمات 1398/11/01 1398/11/05
صفحه 1 از 22