مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط انتقال، توزیع کلر و شستشوی مخازن... 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آبرسانی به مجتمع - پروژه آبرسانی به روستاها - پروژه تامین آب 1398/01/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب - پروژه تامین آب روس... 1398/01/18 1398/01/20
انتخاب پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC) جهت اجرای عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات، حمل و نصب و بهره ب... 1398/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آبرسانی به مجتمع - پروژه آبرسانی به روستاها - پروژه تامین آب 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها و پروژه انجام خدمات نظارت ب... 1397/12/22 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC) جهت اجرای عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات، حمل و نصب و بهره ب... 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها و پروژه انجام خدمات نظارت... 1397/12/20 رجوع به آگهی
پروژه انجام خدمات آبداران- برقرسانی به روستاها 1397/12/13 1397/12/16
پروژه آبرسانی-پروژه برقرسانی 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31