مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آبرسانی به روستاها- تامین آب روستاها- انجام خدمات نظارت بر پروژه ها 1397/11/27 1397/12/02
امور مربوط حمل و نقل درون شهری، بین شهری و روستایی کارکنان واحدهای تحت پوشش 1397/11/27 رجوع به آگهی
پروژه انجام خدمات نظارت بر پروژه های شرکت 1397/11/23 رجوع به آگهی
خدمات نظارت بر پروژه های خود 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آبرسانی به روستاها و تکمیل آبرسانی و تامین آب و آبرسانی به روستاها و تامین آب روستاها 1397/11/23 رجوع به آگهی
امور مربوط حمل و نقل درون شهری، بین شهری و روستایی کارکنان واحدهای تحت پوشش 1397/11/23 رجوع به آگهی
آبرسانی به روستاها-تکمیل آبرسانی- تامین آب روستاها 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات آبدارن شهرستان 1397/11/06 1397/11/09
واگذاری خدمات نظارت بر پروژه 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط انتقال، توزیع کلر و شستشو... 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29