مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5938738 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث سردر شهرک صنعتی یزدمهر 1401/08/21 1401/08/28
5938712 مناقصه احداث سردر شهرک صنعتی 1401/08/21 1401/08/28
5938627 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی 1401/08/21 1401/08/28
5938626 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری 1401/08/21 1401/08/28
5904901 مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی و تکمیل سیل بند 1401/08/10 1401/08/15
5904894 مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع گاز 1401/08/10 1401/08/15
5904738 مناقصه احداث سردر شهرک صنعتی 1401/08/10 1401/08/15
5843241 مناقصه اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1401/08/01 1401/08/10
5796511 مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی 1401/07/23 1401/07/30
5796507 مناقصه ساخت مخزن ذخیره پساب ژئوممبران 1401/07/23 1401/07/30
5645552 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1401/06/10 1401/06/27
5622595 مناقصه اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شهرک صنعتی 1401/06/05 1401/06/13
5622508 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی شهرک صنعتی 1401/06/05 1401/06/13
5526032 مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرکهای صنعتی 1401/05/06 1401/05/12
5526031 مناقصه ارائه خدمات نگهبانی، حفاظت و حراست 1401/05/06 1401/05/12
5499668 مناقصه ساخت انبار شهرک 1401/04/29 1401/05/01
5499636 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات راهسازی شهرک صنعتی 1401/04/29 1401/05/01
5499593 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرکها 1401/04/29 1401/05/01
5474293 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی شهرک صنعتی 1401/04/20 1401/04/25
5473008 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساخت انبار شهرک صنعتی 1401/04/20 1401/04/25
صفحه 1 از 46