مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان 1397/10/18 1397/10/18
طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/08/10 1397/08/15
طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/08/07 رجوع به آگهی
خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات مدارک پزشکی 1397/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/07/15 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع غذا 1397/07/15 رجوع به آگهی
خدمات طبخ و توزیع غذای 1397/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/07/15 1397/07/16
صفحه 1 از 27