مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی 1398/04/19 1398/04/19
خرید خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی (انتظامات) بیمارستان 1398/04/06 1398/04/11
واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار 1398/01/11 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات منشی گری دانشکده 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری خرید سه دستگاه آسانسور بیمارستان 1397/12/05 رجوع به آگهی
خدمات وقت ایاب وذهاب تمام وقت اداری حوزه ستادی و مراکز تابعه 1397/11/11 1397/11/13
خرید سه دستگاه آسانسور بیمارستان 1397/11/11 1397/11/13
واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان 1397/10/18 1397/10/18
طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/08/10 1397/08/15
صفحه 1 از 27