مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1398/10/16 1398/10/21
واگذاری تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1398/10/15 1398/10/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث - توسعه و بهینه سازی برق روستایی ( ارزوئیه - بافت و بردسیر) 1398/10/14 1398/10/18
احداث - توسعه و بهینه سازی برق روستایی و مسکن مهر 1398/10/12 رجوع به آگهی
توسعه و اصلاح شبکه های برق شهرستان 1398/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رسانی به روستاهای شهرستان جیرفت 1398/10/04 1398/10/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رسانی به روستاهای شهرستان جیرفت و ریگان 1398/10/04 1398/10/10
برق رسانی به روستاها (پروژه های عوارض برق) 1398/10/03 رجوع به آگهی
برق رسانی به روستاها (پروژه های عوارض برق) 1398/10/03 1398/10/10
خرید لوازم عوارض برق 1398/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22