مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات شهری 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب, جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز و امور خدماتی) 1399/05/19 رجوع به آگهی
امور خدمات شهری (رفت و روب, جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز و امور خدماتی) 1399/05/01 رجوع به آگهی
امور خدمات شهری (رفت و روب, جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز و امور خدماتی) 1399/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری ( رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز و امور خدماتی ) خود 1399/04/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر شامل زیرسازی و تهیه و اجرای قیرپاشی و پخش اسفالت 1399/02/30 1399/03/10
آسفالت معابر سطح شهر شامل زیرسازی و تهیه و اجرای قیرپاشی و پخش آسفالت 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آسفالت معابر سطح شهر شامل زیرسازی و تهیه و اجرای قیرپاشی و پخش آسفالت 1399/02/08 1399/02/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت معابر سطح شهر شامل زیرسازی و تهیه و اجرای قیرپاشی و پخش آسفالت 1399/02/14
واگذاری پروژه آسفالت معابر سطح شهر شامل زیرسازی و تهیه و اجرای قیرپاشی و پخش آسفالت 1399/02/01 1399/02/14
صفحه 1 از 9