مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه احداث مجتمع خدماتی و رفاهی شهرداری 1398/06/10 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث مجتمع خدماتی و رفاهی شهرداری 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر) 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز) خود 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز شهر) 1398/04/19 رجوع به آگهی
پروژه احداث مجتمع خدماتی و رفاهی شهرداری 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/03/27 رجوع به آگهی
پروژه احداث مجتمع خدماتی و رفاهی شهرداری 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8