مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001135 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستانها 1401/09/09 1401/09/13
6001133 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور وگذاری ایاب و ذهاب ستاد دانشگاه 1401/09/09 1401/09/13
6001132 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز 1401/09/09 1401/09/13
6001130 مناقصه تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای مجتمع 1401/09/09 1401/09/13
6001123 مناقصه امور واگذاری ایاب و ذهاب بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان 1401/09/09 1401/09/13
5999627 مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب ستاد دانشگاه بیمارستان و شبکه بهداشت 1401/09/09 1401/09/13
5935389 مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان اداری درمانی بهداشتی 1401/08/21 1401/08/23
5935388 مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان اداری درمانی بهداشتی 1401/08/21 1401/08/23
5935288 مناقصه احداث پایگاه اورژانس 115 1401/08/21 1401/08/23
5935224 مناقصه بهسازی ccu 1401/08/21 1401/08/23
5935220 مناقصه عمومی یک مرحله ای به سازی و تعمیرات اساسی 4 دستگاه آسانسور بیمارستان 1401/08/21 1401/08/23
5935215 مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان اداری 1401/08/21 1401/08/23
5935112 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه بهداشت 1401/08/21 1401/08/23
5935109 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه بهداشت 1401/08/21 1401/08/23
5933549 مناقصه خرید،حمل،نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک جهت بیمارستان 1401/08/19 1401/08/23
5933548 مناقصه خرید تجهیزات،حمل،نصب و راه اندازی 5 دستگاه هواساز هایژنیک و یکدستگاه ایرواشر 1401/08/19 1401/08/23
5933546 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات،حمل،نصب و راه اندازی دوسویه کردن برق بیمارستانها 1401/08/19 1401/08/23
5931365 مناقصه تکمیل سازه بتنی ساختمان اداری درمانی بهداشتی - تکمیل سازه بتنی ساختمان اداری درمانی بهداشتی و... 1401/08/18 1401/08/23
5930508 مناقصه خرید ،حمل،نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک با ظرفیت نامی 120و140 تن 1401/08/18 1401/08/23
5924603 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای دانشکده 1401/08/17 1401/08/19
صفحه 1 از 39