مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای 1397/11/02 1397/11/09
واگذاری سرویس و نگهداری، تعمر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای این بانک 1397/11/01 1397/11/09
واگذاری بکارگیری تعداد 50 نفر نیروی خدماتی 1392/06/02 1392/06/09
واگذاری بکارگیری تعداد 50 نفر نیروی خدماتی مورد نیاز 1392/05/31 1392/06/09
تامین نیروی خدماتی مورد نیاز به عنوان ، تحصیلدار، پیشخدمت، راننده، .. 1392/02/24 رجوع به آگهی
تامین نیروی خدماتی مورد نیاز به عنوان ، تحصیلدار، پیشخدمت، راننده، کارگر و.. 1392/02/23 1392/02/31
واگذاری تعداد 50 نفر نیروی خدماتی مورد نیاز به عنوان ، تحصیلدار، پیشخدمت، راننده، ... 1392/02/22 1392/02/31
واگذاری سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای 1391/12/08 1391/12/13
واگذاری سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای بانک 1391/12/07 1391/12/13
واگذاری بکارگیری نیروی خدماتی بعنوان تحصیلدار - پیشخدمت - راننده - کارگر ساده وماشین نویس 1390/12/10 1390/12/15
صفحه 1 از 2