مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری 500 هزار تن گندم از اسکله بندر امام خمینی (ره) 1398/09/20 1398/09/23
تامین نیروی انسانی (نگهبانی)حفاظت فیزیکی 1398/03/07 1398/03/08
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات شکر خام کشتی های وارداتی 1398/02/09 1398/02/17
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات شکر خام کشتی های وارداتی 1398/02/08 1398/02/17
عملیات حمل و نقل جاده ای 1397/09/01 رجوع به آگهی
عملیات حمل و نقل جاده ای 1397/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری برنج وارداتی 1397/07/10 1397/07/16
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری برنج وارداتی 1397/07/09 رجوع به آگهی
تخلیه و بارگیری برنج وارداتی 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری برنج وارداتی 1397/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4