مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خریداری کالا و تجهیزات مورد نیاز خود - خرید انواع کابل فشار ضعیف خودنگهداری و... 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی شبکه و تاسیسات 1400/08/29 1400/08/29
مناقصه واگذاری فعالیت مربوط احداث، توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای شرکت 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات -خرید انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه واگذاری فعالیت مربوط احداث، توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه واگذاری فعالیت های مربوط به تامین برق و اصلاح و نوسازی شبکه های توزیع برق حوزه عملیاتی 1400/08/23 1400/08/25
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات- خرید انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار- 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شکبه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت ایجاد نقطه مانور 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه واگذاری توسعه و نگهداری و بهسازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه دستگاه کنتور تکفاز اتصال مستقیم هوشمند - دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید ۳۵۰۰ دستگاه کنتور تکفاز اتصال مستقیم هوشمند و - خرید ۵۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۳۵۰۰ دستگاه کنتور تکفاز اتصال مستقیم هوشمند 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق (کلید در دست) 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق (کلید در دست) 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع تابلو توزیع و روشنایی 1400/04/23 1400/04/28
مناقصه خرید انواع کابل مسی 1400/04/19 1400/04/24
مناقصه خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق و روشنایی معابر 1400/04/09 1400/04/15
مناقصه خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی،‌ اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق و روشنایی معابر حوزه عملیاتی 1400/03/08 1400/03/11
صفحه 1 از 15