مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات مدیریت هرزآب و... 1398/11/07 1398/11/12
عملیات مدیریت هرزآب (احداث هلالی آبگیر) توأم با بذرکاری ـ نهالکاری، مراقبت و آبیاری 1398/11/06 1398/11/12
اجرای عملیات خاکی تراکمی 1398/11/01 1398/11/03
اجرای عملیات خاکی تراکمی و بتن مسلح و دریچه فلزی جهت پخش سیلاب 1398/10/30 1398/11/03
اجرای عملیات خاکی تراکمی 1398/10/30 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مالچ پاشی همراه با نهالکاری 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نهالکاری، مراقبت و آبیاری شهرستان هیرمند 1398/10/04 1398/10/08
نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 500 هکتار 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 250 هکتار در شهرستان سیب وسوران 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نهالکاری، مراقبت و آبیاری در سطح 400 هکتار در شهرستان دلگان 1398/10/04 1398/10/08
صفحه 1 از 20