مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
در نظر دارد جهت خدمات مشاوره آسیب شناسی ، عارضه یابی ، طراحی ، بهسازی و مقاوم سازی و متره و باورد سا... 1399/01/24 1399/01/30
پروژه به خرید پایه های برق بتنی گرد 1398/12/14 رجوع به آگهی
طرح و ساخت سامانه انعقاد و لخته سازی تصفیه خانه تکمیلی پساب 1398/11/16 رجوع به آگهی
احداث خط کلکتور انتقال آب فضای سبز ـ زیرسازی و آسفالت معابر ـ محوطه سازی فضای شهری مقابل شهرداری ...... 1398/10/22 رجوع به آگهی
طرح و ساخت 1398/08/20 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه های اتوبوس تندرو - احدث پل عابر پیاده - زیرسازی و آسفالت معابر - لکه گیری آسفالت معابر 1398/05/08 1398/05/14
تعریض پل - احداث مخزن ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب - ایمن سازی بزرگ راه - احداث مخزن آب بتنی پرتو... 1398/04/11 1398/04/17
نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه مرکز همایش های بین المللی 1398/03/30 رجوع به آگهی
نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه مرکز همایش های بین المللی 1398/03/30 رجوع به آگهی
نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه مرکز همایش های بین المللی 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6