مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض اکسپنشن های گرد در هر دو واحد بخار نیروگاه حرارتی بیستون 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه کارهای فلزی پل 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد چاههای غیر مجاز 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها و بندهای در دست بهره برداری و منابع آب حوزه ستادی 1400/07/27 1400/08/04
مناقصه خرید خدمات عمومی شرکت 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه برون سپاری بخشی از فعالیت های امور مشترکین شرکت 1400/06/21 1400/06/28
مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور قرائت و ثبت آمار ادوات ایستگاههای آب و هواشناسی 1400/06/20 1400/06/27
مناقصه سرمایه گذاری 4.5 هکتار اراضی تحت تملک آب 1400/05/17 1400/05/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی و اجرای پروژه های گردشگری و سرمایه گذاری سدها 1400/05/17 1400/05/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی و اجرای پروژه های گردشگری و سرمایه گذاری 1400/05/17 1400/05/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخشی از خدمات امور مشترکین 1400/03/31 1400/04/12
مناقصه احداث خط انتقال 1400/03/26 1400/04/02
مناقصه عملیات رفع نواقص و معایب ایستگاههای پمپاژ 1400/03/10 1400/03/17
مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/02/25 1400/02/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تتکمیل عملیات اجرایی بهسازی چشمه هانی کوان و انجام تعمیر پایش خط انتقال آب طرح آبرسانی به شهر پاوه 1399/12/28 1400/01/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط برق رسانی به تصفیه خانه آب کرمانشاه 1399/12/25 1400/01/07
صفحه 1 از 15