مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 13200 متر لوله پلی اتیلن سایز 200 میلی متری و4800 متر سایز 225 میلی متری با SDR13.6 1398/03/05 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی 1398/03/05 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق ۴ شامل: اجرای 250 متر خط انتقال، 18474 متر خط تغذیه، 120 م... 1398/03/05 1398/03/12
اجرای عملیات گازرسانی 1398/03/04 رجوع به آگهی
خرید 18000 متر لوله پلی اتیلن 200 و 225 میلی متری 1398/03/01 1398/03/19
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق ۴ 1398/02/31 1398/03/12
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1398/02/31 1398/03/12
اجرای عملیات گازرسانی 1398/02/29 1398/03/04
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گاز سطح استان شامل:خدمات تعویض و کالیبراسیون کنتورها, تصحیح کننده ها... 1398/02/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گاز سطح استان شامل:خدمات تعویض و کالیبراسیون کنتورها, تصحیح کننده ها... 1398/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 213