مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث سوله و محوطه سازی سایت انبارش پسماند 1400/10/29 1400/11/09
مناقصه خرید 70000 متر لوله پلی اتیلن 1400/10/28 1400/11/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 160000 متر لوله پلی اتیلن 63 و 125 میلیمتری 1400/10/28 1400/11/23
مناقصه احداث سوله و محوطه سازی سایت انبارش پسماند انبار کالا. 1400/10/28 1400/11/09
مناقصه احداث سوله و محوطه سازی سایت انبارش پسماند 1400/10/28 1400/11/09
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستا 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه خرید 50000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتری 1400/10/26 1400/11/17
مناقصه خرید 25000 متر لوله فولادی درزدار 6 اینچ ضخامت 172/0 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید25000 متر لوله فولادی درزدار 6 اینچ 1400/10/22 1400/11/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 50000 متر لوله پلی پلی اتیلن 160 میلیمتری 1400/10/22 1400/11/17
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تصحیح کننده 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 130 دستگاه تصحیح کننده 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 130 دستگاه تصحیح کننده (50 دستگاه کلاس 150، 50 دستگاه کلاس 300 و 30 دستگاه 600) 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 31 1400/10/20 1400/11/09
مناقصه روشنایی و صاعقه گیر ایستگاه cgs سطر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه روشنایی و صاعقه گیر ایستگاه CGS سطر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سوله و محوطه سازی سایت انبارش پسماند انبار کالا 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه روشنایی و صاعقه گیر ایستگاه cgs 1400/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 156