مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 650 متر لوله 24 اینچ 1389/09/06 1389/09/14
اجرای عملیات گازرسانی 1389/09/06 1389/09/14
تهیه مصالح و اجرای کارهای احداث 9 مورد ایستگاه و بتن ریزی زیرشیر در سطح استان 1389/09/02 1389/09/07
واگذاری تهیه مصالح و اجرای کارهای احداث 9 مورد ایستگاه و بتن ریزی زیرشیر 1389/09/01 1389/09/07
واگذاری ترمیم ترانشه های گاز (زیرسازی و آسفالت) 1389/09/01 1389/09/07
خرید لوله پلی اتیلن 1389/08/23 1389/08/30
خرید 10 عدد دستگاه الکترو فیوژن مدل جرج فیشر 1389/08/23 1389/08/30
واگذاری گازرسانی به روستاها 1389/08/23 1389/08/30
واگذاری ساخت و نصب 350 انشعاب روکار 1389/08/23 1389/08/30
واگذاری ساخت و نصب 800 انشعاب پلی اتیلن 1389/08/23 1389/08/30
صفحه 217 از 246