مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات گاز رسانی اجرای 46628 متر شبکه پلی اتیلن 60 متر شبکه فلزی 1680 متر خط تغذیه و ... 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گاز رسانی به محور 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی 1398/05/23 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده زنگیشه شامل: اجرای 260 متر شبکه پلی اتیلن ، 96 متر خط فولادی، یک... 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری شبکه پراکنده روستاها 1398/05/20 1398/05/27
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور شامل: اجرای 73812 متر شبکه پلی اتیلن و 615 مورد انشعاب به صو... 1398/05/20 رجوع به آگهی
شبکه پراکنده روستاها 1398/05/19 1398/05/27
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها شامل : اجرای 73812 متر شبکه پلی اتیلن و 615 مورد انشعاب به صورت رو... 1398/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 222