مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گاز سطح استان شامل:خدمات تعویض و کالیبراسیون کنتورها, تصحیح کننده ها... 1398/02/28 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی 1398/02/26 1398/03/04
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گاز:شامل خدمات عویض و کالیبراسیون کنتورها, تصحیح کننده ها و گیج های... 1398/02/26 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی 1398/02/23 1398/03/04
اجرای عملیات گازرسانی به محور کولسه شامل:اجرای 29668 متر شبکه پلی اتیلن و 210 مورد انشعاب روکار بصور... 1398/02/21 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه 1398/02/21 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی 1398/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت گاز 1398/02/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه 1398/02/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی 1398/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 217