مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات گاز رسانی به محور پیر حیاتی شامل اجرای 89856 متر شبکه پلی اتیلن و 426 مورد انشع... 1398/05/27 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها شامل اجرای 55564 متر شبکه پلی اتیلن و 832 مورد انشعاب روکار 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات، گازرسانی به روستاهای محور شامل: اجرای 36628 متر شبکه پلی اتیلن ، 60 متر شبکه فلزی، 168... 1398/05/27 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور ویژه نان شامل اجرای 21780 متر شبکه پلی اتیلن و 150 مورد انشعا... 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گاز رسانی اجرای 46628 متر شبکه پلی اتیلن 60 متر شبکه فلزی 1680 متر خط تغذیه و ... 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گاز رسانی به محور 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها 1398/05/23 1398/06/02
اجرای عملیات گازرسانی 1398/05/23 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده زنگیشه شامل: اجرای 260 متر شبکه پلی اتیلن ، 96 متر خط فولادی، یک... 1398/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 223