مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات گازرسانی به محور 1398/05/01 1398/05/12
اجرای گازرسانی به شبکه داخلی 1398/05/01 1398/05/12
اجرای عملیات باقیمانده ابنیه 1398/05/01 رجوع به آگهی
احداث و احیا 6 ایستگاه CPS حفاظت کاتدیک سطح استان 1398/04/30 1398/05/12
اجرای عملیات باقیمانده ابنیه 1398/04/27 رجوع به آگهی
احداث و احیا 6 ایستگاه CPS حفاظت کاتدیک سطح استان 1398/04/25 1398/05/12
واگذاری اجرای عملیات گاز رسانی به صنایع سطح استان 1398/04/05 1398/04/16
اجرای عملیات باقیمانده ابنیه محوطه لنچر ارسیور از محوطه ایستگاههای C.G.S سطح استان 1398/04/05 رجوع به آگهی
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق ۴ شامل: اجرای 250 متر خط انتقال، 18474 متر خط تغذیه، 120 م... 1398/04/04 1398/04/10
اجرای عملیات گازرسانی به روستاها شامل اجرای 55564 متر شبکه پلی اتیلن و 832 مورد انشعاب روکار 1398/04/04 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 223