مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان احداث حوضچه و کانال بتنی 1400/07/24 1400/08/18
مناقصه پیمان احداث حوضچه و کانال بتنی جهت اکسپوز نمودن منیفلد مرکز انتقال نفت 1400/07/17 1400/08/08
مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی ، خدمات دفتری، اپراتوری، مرکز پیام، آبدارخانه، مهمانداری و انبارداری 1398/09/27 1398/10/08
مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی ، خدمات دفتری، اپراتوری، مرکز پیام، آبدارخانه، مهمانداری و انبارداری 1398/09/19 1398/10/08
مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت تاسیسات 1398/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت تاسیسات 1398/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت 1398/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات فنی و مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال 1398/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات فنی و مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال 1398/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات فنی مرکز منطقه و کلیه مراکز انتقال نفت تاسیسات تابعه منطقه 1398/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1397/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1397/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1397/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1397/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز منطقه شمال غرب و مراکز انتقال نفت تاسیسات تابعه به صورت حجمی 1397/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی 1397/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری وسائط نقلیه مرکز منطقه شمال غرب و مراکز انتقال نفت تاسیسات تابعه به صورت حجمی 1397/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان تنظیفات و باغبانی 1397/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان تعمیر سوله 1397/07/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان تعمیر سوله 1397/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12