مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ups جهت دستگاه سی تی اسکن 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات سقف و آزمایشگاه و بخش جراحی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 300 دستگاه یخچال ویژه نگهداری واکسن 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یخچال ویژه نگه داری واکسن علیه بیماری کویید ۱۹ 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه خرید ۳۰۰ دستگاه یخچال ویژه نگه داری واکسن علیه بیماری کویید ۱۹ 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه پست کامپکت به قدرت 1600 کیلو وات 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/04/31 1400/05/10
مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/04/29 1400/05/09
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذا 1400/04/26 1400/05/02
مناقصه خرید یک دستگاه پست کامپکت 1400/04/10 1400/04/16
مناقصه خرید یک دستگاه SAN 1400/03/10 1400/03/10
مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی چیلرهای سیستم مطبوع و کندانسورهای هوایی 1400/03/10 1400/03/17
مناقصه خرید دو دستگاه server 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی چیلرهای سیستم مطبوع 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه SAN 1400/03/09 1400/03/10
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خانه بهداشت 1400/02/27 1400/02/29
مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/02/26 1400/02/29
صفحه 1 از 18