مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای تکمیل اسکلت ساختمان 1400/09/25 1400/09/28
مناقصه اجرای تکمیل اسکلت ساختمان خوابگاه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تکمیل اسکلت ساختمان خوابگاه دانشجویی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 25 نفر بهداشتی و درمانی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی ،نظافتی ،سرایداری و نگهبانی 1400/06/16 1400/06/30
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی جهت بیمارستان تنفسی به تعداد ۲۴ نفر 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 72 نفر 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی . نظافتی . سرایداری ونگهبانی 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی دستیار دندانپزشک 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه خرید خدمت نیروی انسانی (بهداشتی و درمانی ) 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 72نفر 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی درمانی به تعداد 20 نفر دستیار دانپزشکی 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه واگذاری مدیریت و ارائه انجام کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا و جمع آوری شستشوی ظروف غدا، جمع آوری زباله سرویس 1400/06/06 1400/06/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری طبخ وتوزیع غذا 1400/06/06 1400/06/09
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خریدخدمت نیروی انسانی به تعداد24نفر جهت بیمارستان تنفسی 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه خرید خدمت نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی و درمانی 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی و درمانی به تعداد ۲۷ نفر 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه واگذاری خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 72 نفر 1400/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11