کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7383129 مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای گازسوز Nuovo Pignone استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383118 مناقصه خرید 2 قلم ترانسفورماتور استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383102 مناقصه خرید 3 قلم ضخامت سنج و پراب استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7363262 مناقصه خرید 1 قلم Power Supply 24V استان کرمانشاه 1402/09/02 رجوع به آگهی
7363181 مناقصه خرید دیزل پمپ آتش نشانی استان کرمانشاه 1402/09/02 رجوع به آگهی
7363164 مناقصه خرید 2 فلم الکتروپمپ سانتریفیوز لجن کش مستغرق به همراه قطعات یدکی استان کرمانشاه 1402/09/02 رجوع به آگهی
7363104 مناقصه خرید 2 قلم قطعات یدکی موتورهای گاز سوز Nuovo Pignone استان کرمانشاه 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362866 مناقصه خرید 3 قلم ضخامت سنج و پراب استان کرمانشاه 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362763 مناقصه خرید 2 قلم ترانسفورماتور استان کرمانشاه 1402/09/02 1402/09/24
7359319 مناقصه خرید 3 قلم ضخامت سنج و پراب استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359275 مناقصه خرید قطعات یدکی موتورهای گازسوز Nuovo pignone استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359242 مناقصه خرید 2 قلم ترانسفورماتور استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7310051 مناقصه خرید Finned Tube استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7310049 مناقصه خرید ماده شیمیایی سپاکور استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7310045 مناقصه خرید فایر کیت آتش نشانی استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309923 مناقصه خرید 2 قلم الکترو پمپ سانتریفیوز لجن کش مستغرق به همراه قطعات یدکی استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309788 مناقصه خرید دیزل پمپ آتش نشانی استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7309779 مناقصه خرید 1 قلم Power Supply 24V استان کرمانشاه 1402/08/25 رجوع به آگهی
7308304 مناقصه خرید 1 قلم Power Supply 24V استان کرمانشاه 1402/08/24 رجوع به آگهی
7308293 مناقصه پاور سوئیچ سیسکو استان کرمانشاه 1402/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60