کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4770833 مناقصه خرید 4 قلم رنگ اپوکسی استان کرمانشاه 1400/11/06 1400/11/30
4759332 مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری گازهای حاصل از احتراق استان کرمانشاه 1400/11/06 رجوع به آگهی
4758984 مناقصه واگذاری تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان استان کرمانشاه 1400/11/06 رجوع به آگهی
4758714 مناقصه خرید رنگ اپوکسی استان کرمانشاه 1400/11/06 1400/12/01
4737784 مناقصه خرید یک قلم FINE TUBE استان کرمانشاه 1400/10/29 رجوع به آگهی
4732449 مناقصه خرید FINE TUBE استان کرمانشاه 1400/10/27 رجوع به آگهی
4725638 مناقصه خرید سیل کامل مخزن TK-19 استان کرمانشاه 1400/10/25 رجوع به آگهی
4713685 مناقصه خرید یک قلم FINE TUBE استان کرمانشاه 1400/10/21 رجوع به آگهی
4712285 مناقصه خرید سیل کامل مخزن TK-19 استان کرمانشاه 1400/10/21 رجوع به آگهی
4711803 مناقصه تعمیر شفت کمپرسور توربینی استان کرمانشاه 1400/10/21 1400/11/11
4711799 مناقصه خرید Safety relief valve استان کرمانشاه 1400/10/21 رجوع به آگهی
4709095 مناقصه انجام تعمیر شفت کمپرسور توربینی استان کرمانشاه 1400/10/20 رجوع به آگهی
4701127 مناقصه خرید سیل کامل مخزن TK-19 استان کرمانشاه 1400/10/18 رجوع به آگهی
4697379 مناقصه خرید ۸ قلم قطعات یدکی اکسیژن ترانسمیتر NOVATECH استان کرمانشاه 1400/10/15 1400/11/09
4697334 مناقصه خرید 2 قلم Plug Valve استان کرمانشاه 1400/10/15 1400/11/09
4692458 مناقصه انجام تعمیر شفت کمپرسور توربینی استان کرمانشاه 1400/10/14 رجوع به آگهی
4680714 مناقصه خرید 2 قلم Plug Valve استان کرمانشاه 1400/10/10 رجوع به آگهی
4678852 مناقصه خرید ۸ قلم قطعات یدکی اکسیژن ترانسمیتر NOVATECH استان کرمانشاه 1400/10/09 1400/11/09
4678584 مناقصه خرید قلم PLUG VALVE استان کرمانشاه 1400/10/09 1400/11/09
4678395 مناقصه خرید کلاچ FD-FAN و قطعات یدکی مربوطه استان کرمانشاه 1400/10/09 1400/11/03
صفحه 1 از 112