مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر - عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر و ... 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهدشت (کد4)واقع در استان کهگیلویه و... 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه فاضلاب 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لکه گیری آسفالت مسیرهای حفاری 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه آب شهر لیکک واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد 1398/11/01 1398/11/05
تکمیل خط انتقال آب شرب 1398/10/11 1398/10/11
واگذاری اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر و عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ... 1398/09/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از زون بندی (زون شماره1 )شبکه آب شرب ش... 1398/09/24 1398/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر دهدشت (ک... 1398/09/24 1398/09/27
صفحه 1 از 32