مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5952400 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی 1401/08/25 1401/08/30
5952398 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار و سیم آلومینیوم 1401/08/25 1401/08/30
5952397 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریـد انواع کراس آرم 1401/08/25 1401/08/30
5948902 مناقصه خرید انواع کابل خود نگهدار و سیم آلومینیوم- انواع کابل مسی 1401/08/24 1401/08/30
5948115 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی 1401/08/24 1401/08/29
5944733 مناقصه خرید انواع کراس آرم و سکو ترانس 1401/08/23 1401/08/30
5944672 مناقصه خرید انواع کابل خود نگهدار و سیم آلومینیوم - انواع کابل مسی 1401/08/23 1401/08/30
5922030 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شبکه برق شهرستان 1401/08/16 1401/08/21
5918061 مناقصه عمومی یک مرحله ای قدرت مانور آرامستان (تجدید) 1401/08/15 1401/08/19
5917961 مناقصه اصلاح وبهینه سازی روستایی 1401/08/15 1401/08/19
5899016 مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات ، تعمیر و نگهداری شبکه برق 1401/08/09 1401/08/14
5899014 مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات ، تعمیر و نگهداری شبکه برق 1401/08/09 1401/08/14
5899005 مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات ، تعمیر و نگهداری شبکه برق مناطق مختلف استان به صورت حجمی و مدت معین 1401/08/09 1401/08/14
5897177 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تأمین راننده گان خودرو سبک و سنگین 1401/08/09 1401/08/14
5851075 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود زیرساخت میدان تا آرامستان 1401/08/03 1401/08/08
5851058 مناقصه تعمیرات و نگهداری نت محور 1401/08/03 1401/08/08
5838229 مناقصه واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری 1401/07/30 1401/08/04
5837357 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری کار تأمین خودروهای استیجاری نواحی 1401/07/30 1401/08/04
5836126 مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه برق 1401/07/30 1401/08/04
5836121 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شبکه برق شهرستان 1401/07/30 1401/08/04
صفحه 1 از 81