کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7391855 مناقصه خرید یک دستگاه کامیون کشنده استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/11 1402/09/15
7389834 مناقصه عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانها استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/11 1402/09/15
7389782 مناقصه خرید کامیون کشنده جفت محور ده چرخ استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/09/11 1402/09/15
7298796 مناقصه خرید چراغ LED مجهز به تکنولوژی SMD خیابانی 100 تا 120 وات استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/22 1402/08/27
7297902 مناقصه چراغ خیابانی 100 تا 120 وات LED مجهز به تکنولوژی SMD استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/22 1402/08/27
7296713 مناقصه عمومی یک مرحله ای چراغ خیابانی 100 تا 120 وات LED مجهز به تکنولوژی SMD استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/22 1402/08/27
7292221 مناقصه قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق شهرستانهای گچساران و باشت نواحی و روستاهای تابعه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/21 1402/08/25
7292216 مناقصه عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/21 1402/08/25
7292214 مناقصه عملیات مربوط به مأمورین قرائت کنتور برق و وصول مطالبات برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/21 1402/08/25
7290017 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کامیون کشنده جفت محور ده چرخ فاو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/20 1402/08/24
7286102 مناقصه کامیون کشنده جفت محور ده چرخ فاو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/18 1402/08/24
7282520 مناقصه کامیون کشنده جفت محور ده چرخ فاو استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/17 1402/08/24
7277033 مناقصه توسعه و احداث شهری(کاهش تلفات) خیابانها استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/16 1402/08/21
7277031 مناقصه تجدید اصلاح وسیم به کابل شهری لنده 2 استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/16 1402/08/21
7272432 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج دستگاه بالابر 14 متری تلسکوپی قابل نصب بر روی خودروی نیسان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/15 1402/08/20
7269450 مناقصه خرید پنج دستگاه بالابر 14 متری تلسکوپی قابل نصب بر روی خودرو نیسان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/14 1402/08/20
7264738 مناقصه خرید پنج دستگاه بالابر 14 متری تلسکوپی قابل نصب بر روی خودرو نیسان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/20
7243529 مناقصه خرید کنتور هوشمند تک فاز فهام یک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/07 1402/08/10
7243520 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور هوشمند سه فاز فهام یک مستقیم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/07 1402/08/10
7241879 مناقصه عمومی یک مرحله ای ضعف ولتاژ پراکنده شهری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/06 1402/08/10
صفحه 1 از 93