کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406718 مناقصه خرید یک دستگاه VHF ساحلی با قابلیت دریافت DSC به همراه خرید و اجرای ICS استان بوشهر 1402/09/14 1402/09/19
7402472 مناقصه خرید یک دستگاه VHF ساحلی با قابلیت دریافت DSC به همراه خرید و اجرای ICS جهت بندر استان بوشهر 1402/09/13 1402/09/19
7401546 مناقصه خرید یک دستگاه VHF ساحلی با قابلیت دریافت DSC به همراه خرید و اجرای ICS جهت استان بوشهر 1402/09/13 1402/10/02
7385675 مناقصه خرید یک دستگاه موتور دیزل جرثقیل لیبهر LHM320 استان بوشهر 1402/09/08 1402/09/14
7385348 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه موتور دیزل جرثقیل لیبهر LHM320 استان بوشهر 1402/09/08 1402/09/14
7381617 مناقصه واگذاری خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی بیکن ها و فارهای بندر استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/13
7380940 مناقصه خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) ساماندهی تأسیسات برقی بندر استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/13
7380736 مناقصه خدمات مشاوره (نظارت عالیه و کارگاهی) ساماندهی تأسیسات برقی استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/13
7377885 مناقصه واگذاری خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی بیکن ها و فارهای بندر استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/13
7377854 مناقصه خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) ساماندهی تأسیسات برقی بندر استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/13
7375893 مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی بیکن ها و فارهای بندر بوشهر و بنادر تابعه استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/13
7373910 مناقصه خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) ساماندهی تاسیسات برقی بندر گناوه و تفکیک نحوه برق رسانی به اداره گمرک از بندر استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/13
7359179 مناقصه تامین خدمات قطعات و تجهیزات حوزه IT استان بوشهر 1402/09/01 1402/09/06
7358528 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات، قطعات و تجهیزات حوزه IT استان بوشهر 1402/09/01 1402/09/06
7357396 مناقصه خرید تجهیزات بازرسی کالا و مسافر بندر بوشهر و بنادر تابعه استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/05
7357368 مناقصه اجاره دو فروند بارج جهت استقرار در بنادر استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/06
7355012 مناقصه تامین خدمات قطعات و تجهیزات حوزه IT استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/06
7353263 مناقصه اجاره دو فروند بارج جهت استقرار استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/06
7353031 مناقصه خرید تجهیزات بازرسی کالا و مسافر استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/05
7352435 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره دو فروند بارج جهت استقرار در بنادر دیلم و گناوه استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/06
صفحه 1 از 66