مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پمپ دیزلی آتشخوار شناورهای ناجی 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه پمپ دیزلی آتشخوار 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه تعمیر ، نگهداری و توسعه سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تعمیر ، نگهداری و توسعه سیستم های اعلام و اطفا حریق 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه تعمیر، نگهداری و توسعه سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه واگذاری بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه بندر 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تکمیل تعمیرات اساسی زیرساختهای محوطه 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه راهبری و خدمات پروازی، نگهداری و تعمیرات جایروپلن 1400/10/01 1400/10/15
مناقصه واگذاری راهبری و خدمات پروازی ، نگهداری و تعمیرات جایروپلن 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و خدمات پروازی ، نگهداری و تعمیرات جایروپلن 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه خرید ۷ دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری بندر بوشهر و بنادر تابعه 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه خرید ۷ دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی بندر 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه خدمات مشاوره فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی 1400/09/08 1400/09/13
صفحه 1 از 49