مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998720 مناقصه تعمیرات اساسی سیستم تهویه مطبوع و توزیع نیرو بندر 1401/09/09 رجوع به آگهی
5990009 مناقصه خدمات مشاور مطالعات گازرسانی 1401/09/07 1401/09/12
5985399 مناقصه مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری 1401/09/06 1401/09/12
5985397 مناقصه خدمات مشاور مطالعات گازرسانی 1401/09/06 1401/09/12
5966827 مناقصه احداث موج شکن توده ،سنگی دایک دیوار پیرامونی و لایروبی 1401/08/30 1401/09/08
5966127 مناقصه احداث موج شکن توده سنگی، دایک، دیوار پیرامونی و لایروبی بندر 1401/08/29 1401/09/08
5962866 مناقصه احداث موج شکن توده ،سنگی دایک دیوار پیرامونی و لایروبی 1401/08/29 1401/09/08
5949966 مناقصه احداث موج شکن توده سنگی ، دایک ، دیوار پیرامونی و لایروبی 1401/08/24 1401/08/30
5945813 مناقصه احداث موج شکن توده سنگی ، دایک ، دیوار پیرامونی و لایروبی 1401/08/23 1401/08/30
5939154 مناقصه انجام خدمات مهندسی کنترل طراحی و نظارت عالیه بر ساخت و ساز پروژهای سرمایه گذاری 1401/08/22 1401/08/28
5935701 مناقصه انجام خدمات مهندسی کنترل طراحی و نظارت عالیه بر ساخت و ساز پروژه و ساز پروژهای سرمایه گذاری 1401/08/21 1401/08/28
5935319 مناقصه انجام خدمات مهندسی کنترل طراحی و نظارت عالیه بر ساخت و ساز پروژه های سرمایه گذاری در بندر بوشهر و بنادر تابعه 1401/08/21 1401/08/28
5928719 مناقصه تامین خدمات، قطعات و تجهیزات حوزه IT 1401/08/18 1401/08/23
5928316 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات ، قطعات و تجهیزات حوزه IT 1401/08/18 1401/08/23
5928103 مناقصه تامین خدمات، قطعات و تجهیزات حوزه IT 1401/08/18 1401/08/23
5915392 مناقصه خارج سازی دو فروند مغروقه 1401/08/15 1401/08/21
5915255 مناقصه عمومی یک مرحله ای خارج سازی دو فروند مغروقه آنیا و نوید واقع در جزیره 1401/08/14 1401/08/21
5911767 مناقصه خارج سازی دو فروند مغروقه 1401/08/14 1401/08/21
5904768 مناقصه تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات دریایی 1401/08/10 1401/08/16
5900590 مناقصه تعمیرات اساسی سیستم های مخابرات 1401/08/09 1401/08/16
صفحه 1 از 56