مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر 1397/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و حمل زباله سطح شهر و انتقال به محل دفن زباله 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر 1397/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26