مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوی ایستگاههای گاز استان 1400/11/03 1400/11/07
مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه عملیات مقاوم سازی شبکه گاز 1400/10/21 1400/10/22
مناقصه مقاوم سازی شبه گاز شهرستانها 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عملیات مقاوم سازی شبکه گاز 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 18680 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گاز رسانی به مجموعه روستاها 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مقاوم سازی شبکه گاز 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه عملیات مقاوم سازی شبکه گاز 1400/10/09 1400/10/22
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 18680 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به مجموعه روستاها به روش PC 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 18680 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 18680 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه عملیات توسعه ایستگاه و ساخت سکوهای مکانیکال 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاها 1400/10/01 1400/10/15
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات توسعه ایستگاه لنده و ساخت سکوی مکانیکالTBS10/000 و CGS20/000 و هیتر و اجرای مکانیکال داخل محوطه ایستگاه مربوطه و عملیات و زیرسازی و پل سازی جاده دسترسی ایستگاهCGSورودی شهر ر 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله فلزی 1400/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20