مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی جهت ساختمان های اداری و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه 1398/12/28 رجوع به آگهی
عملیات نشت یابی تاسیسات گاز و انجام خدمات بازرسی 1398/12/28 1399/01/16
احداث (تامین تجهیزات ، مصالح و اجرای) 1627۳8 متر شبکه و خط تغذیه شامل ۱۲۰۲۰۴ مترشبکه پلی اتیلن و فلز... 1398/12/27 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی جهت ساختمان های اداری و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1398/12/26 رجوع به آگهی
احداث 1627۳8 متر شبکه و خط تغذیه شامل ۱۲۰۲۰۴ مترشبکه پلی اتیلن و فلزی با فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع ب... 1398/12/26 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی جهت ساختمانهای اداری و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1398/12/25 1399/01/16
احداث 162728 متر شبکه و خط تغذیه به اقطار مختلف جهت گازرسانی 1398/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 1398/12/10 1398/12/14
خرید 5 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و یک دستگاه هیتر 1398/12/07 رجوع به آگهی
خدمات گازبان 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 20