مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای 6926 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 400 پوند بر اینچ مربع قطر 20 اینچ... 1398/05/07 رجوع به آگهی
اجرای 102810 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاها 1398/05/05 رجوع به آگهی
اجرای 16922 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاها 1398/05/05 رجوع به آگهی
اجرای 16922 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی 1398/05/01 رجوع به آگهی
اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن با اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی 1398/04/19 رجوع به آگهی
آگهی ساخت سازه با شیب یکطرفه ، حفاظ های نرده های محوطه، زیرسازی و آسفالت محوطه انبار اجناس اسقاطی ..... 1398/04/18 رجوع به آگهی
اجرای 20029 متر شبکه پلی اتیلن به اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی به مجموعه رو... 1398/04/18 1398/04/26
اجرای 25458 متر شبکه پلی اتیلن به اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینج مربع جهت گازرسانی به مجموعه رو... 1398/04/17 1398/04/26
ساخت سازه با شیب یکطرفه، حفاظهای نرده ای محوطه، زیرسازی و آسفالت محوطه انبار اجناس اسقاطی و ... 1398/04/13 1398/04/19
ساخت سازه با شیب یکطرفه، حفاظهای نرده ای محوطه، زیرسازی و آسفالت محوطه انبار اجناس اسقاطی، ترمیم کف... 1398/04/11 1398/04/19
صفحه 5 از 17