مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای 103810 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به روستاها 1398/08/01 رجوع به آگهی
گازرسانی به روستا 1398/07/21 1398/08/14
اجرای 29792 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به روستاها 1398/07/20 رجوع به آگهی
گاز رسانی به مجموعه روستاها 1398/07/15 1398/08/01
خرید 27 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری با ظرفیت های مختلف 1398/06/23 1398/07/03
اجرای 47658 متر شبکه و خط تغذیه شامل 47622 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار... 1398/06/04 رجوع به آگهی
اجرای 226100 متر شبکه و خط تغذیه شامل 188100 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطا... 1398/06/02 رجوع به آگهی
اجرای 87658 متر شبکه جهت گازرسانی به روستاها 1398/06/02 رجوع به آگهی
اجرای 6926 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 400 پوند بر اینچ مربع قطر 20 اینچ... 1398/05/07 رجوع به آگهی
اجرای 102810 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاها 1398/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 20