مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/05 1398/05/09
واگذاری عملیات پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/05 1398/05/09
تامین خدمات نیروی انسانی 1398/04/17 1398/04/23
واگذاری امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، آتش نشان، و کنتر... 1398/04/17 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی جدول گذاری شهرک -عملیات اجرایی بهسازی معابر خیابان 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری مشاغل نگهبانی 1398/03/25 1398/03/31
تامین خدمات نیروی انسانی و نگهبانی 1398/03/25 1398/03/29
واگذاری امور خدماتی 1398/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی، کارگر، نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، آتش نشان، کنترل... 1398/03/23 رجوع به آگهی
عملیات روسازی آسفالت معابر سطح شهر - عملیات دیوار حائل سنگی - عملیات تکمیل دیوار و... 1398/03/19 1398/03/23
صفحه 1 از 29