مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ممیزی املاک 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مناقصه محدود ممیزی املاک، اصناف 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه اجرای سامانه هوشمند پایش تصویری و ترافیکی شهرداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه سامانه هوشمندپایش تصویری وترافیکی شهر 1400/09/01 1400/09/10
مناقصه عملیات اجرای احداث قبر 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جدول گذاری فرعی های منشعب از خیابان 1400/06/10 1400/06/16
مناقصه جدول گذاری 1400/06/10 1400/06/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث قبر 1400/06/09 1400/06/16
مناقصه تامین خودروهای سواری ووانت 1400/06/04 1400/06/03
مناقصه واگذاری عملیات اجرای آسفالت (بیندر) خیابان 1400/04/29 1400/05/03
مناقصه عملیات اجرایی آسفالت (بیندر) جاده ارتباطی 1400/04/28 1400/05/03
مناقصه عملیات اجرایی آسفالت 1400/04/27 1400/05/03
مناقصه عملیات اجرایی آسفالت 1400/04/27 1400/05/03
مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه 1400/04/20 1400/04/24
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/04/19 1400/04/24
مناقصه انجام امور خدماتی بصورت حجمی شامل گشت های ساختمانی و نگهبانی حراست 1400/04/17 1400/04/19
مناقصه خدماتی به صورت حجمی 1400/04/15 1400/04/19
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیا ت حفظ ونگهداری فضای سبز 1400/04/06 1400/04/10
مناقصه انجام امور خدماتی شهرداری بصورت حجمی شامل گشت های ساختمانی و نگهبانی حراست 1400/03/19 1400/03/19
صفحه 1 از 20