مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب و تامین خودروهای سبک 1397/11/30 1397/12/04
تامین خودروهای سبک استیجاری 1397/11/29 1397/12/04
عملیات تهیه و اجرای رنگ دو جزئی به جهت خط کشی در سطح شهر 1397/11/25 1397/11/30
عملیات تهیه و اجرای رنگ گرم و سرد ترافیکی معابر شهر و عملیات تهیه و اجرای رنگ دو جزئی به جهت خط... 1397/11/25 1397/11/30
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/18 1397/11/27
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/18 1397/11/27
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی کلنیک و انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی ستاد 1397/11/18 رجوع به آگهی
تراش آسفالت با ماشین مخصوص آسفالت تراش - عملیات جدول گذاری معابر 1397/11/17 1397/11/25
عملیات جدول گذاری 1397/11/17 1397/11/25
واگذاری عملیات جدولگذاری - عملیات تراش آسفالت با ماشین مخصوص آسفالت تراش 1397/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27