مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه احداث نیروگاه های برق خورشیدی 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای مرکزی و مرکز مطالعاتو پژوهش وزارت امور خارجه 1399/11/07 1399/11/11
مناقصه راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمانهای مرکزی و مرکز مطالعات و پژوهش 1399/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تامین خودرو وزرات خارجه 1399/07/06 1399/07/13
مناقصه تامین خودرو 1399/07/05 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب مجموعه 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه مجتمع خدایاری شهر ساری 1399/06/19 1399/06/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه مجتمع خدایاری شهر ساری 1399/06/19 1399/06/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه مجتمع خدایاری شهر ساری 1399/06/19 1399/06/22
مناقصه احداث سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب مجموعه 1399/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه مجتمع خدایاری شهر ساری 1399/06/02 1399/06/05
مناقصه احداث شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب مجموعه 1399/05/29 1399/06/05
مناقصه خرید تعداد ۳۰۰ دستگاه رایانه 1399/02/01 1399/02/04
مناقصه خرید 300 دستگاه رایانه 1399/01/31 1399/02/04
مناقصه خرید تعداد 300 دستگاه رایانه 1399/01/31 1399/02/04
مناقصه اصلاح سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب مجموعه 1399/01/27 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب مجموعه خدایاری ساری 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب مجموعه خدایاری ساری 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه اصلاح سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه اصلاح سیستم لوله کشی و تصفیه فاضلاب 1398/12/19 1398/12/22
صفحه 1 از 13