مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مهندس مشاور ذیصلاح برای انجام خدمات مهندسی قسمت های اول و دوم مرحله اول, مرحله دوم, مرحله سوم... 1398/04/31 رجوع به آگهی
انتخاب مهندس مشاور ذیصلاح برای انجام خدمات مهندسی قسمت های اول و دوم مرحله اول, مرحله دوم, مرحله سوم... 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه باشگاه دیپلماتیک 1398/04/16 1398/04/20
انتخاب مشاور ذیصلاح برای انجام خدمات مهندسی قسمت های اول و دوم مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم نظارت... 1398/04/15 1398/04/26
خرید خدمات مشاوره انتخاب مشاور ایرانی طراحی و نظارت عالیه یکی از ساختمان های دیپلماتیک 1398/04/11 1398/04/19
انتخاب مهندس مشاور ذیصلاح برای انجام خدمات مهندسی قسمت های اول و دوم مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم... 1398/04/11 رجوع به آگهی
تجهیز ساختمان اسناد و مخزن دفتر مطالعات سیاسی به سیستم های اعلام و اطفا حریق 1398/04/10 1398/04/13
انجام امور حمل و نقل اداری 1398/04/06 1398/04/12
واگذاری نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه باشگاه دیپلماتیک 1398/03/29 1398/04/01
خرید تعداد 100 دستگاه نانو رایانه، 100 دستگاه رایانه، 100 دستگاه مانیتور و 15 دستگاه چاپگر 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22