مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات عملیات خوراک ریزی با استفاده از یک دستگاه تراکتور 6 سیلندر دو محور حداقل 150 اسب بخار و... 1399/05/13 1399/05/19
انجام عملیات عملیات خوراک ریزی با استفاده از یک دستگاه تراکتور 6 سیلندر دو محور حداقل 150 اسب بخار... 1399/05/12 1399/05/19
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی به مدت یکسال شمسی 1399/02/17 رجوع به آگهی
واردات تعداد 600 راس گاو نژاد جرسی 5 ماه آبستن و 1000 راس سیمنتال از شرکت های توانمند در حوزه واردات 1399/02/06 رجوع به آگهی
واردات تعداد 600 راس گاو نژاد جرسی 5 ماه آبستن و 1000 راس سیمنتال از شرکت های توانمند در حوزه واردات 1399/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1399/01/26 1399/02/04
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1399/01/25 1399/02/04
پیمانکاری ایاب ذهاب کارکنان شرکت از مسیرهای موردنظر 1399/01/24 1399/01/28
پیمانکاری ایاب ذهاب کارکنان شرکت از مسیرهای موردنظر 1399/01/23 1399/01/28
صفحه 1 از 9