مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمانکاری انجام عملیات بارگیری کاه و کلش و ضعیات کاه و کلش واحدهای دامپروری و جمع آوری کلیه نخاله و... 1398/04/02 رجوع به آگهی
پیمانکاری انجام عملیات بارگیری کاه و کلش و ضایعات کاه و کلش واحدهای دامپروری و جمع آوری کلیه نخاله و... 1398/04/01 1398/04/13
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1398/02/30 1398/03/09
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1398/02/26 1398/03/09
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی 1398/02/11 1398/02/23
واگذاری بخشی از کارهای مربوط به عملیات یک واحد گاوداری به صورت تامین نیروی انسانی به مدت یک سال شمسی 1398/02/08 1398/02/23
تامین: ـ دیفیوزر دیسکی حباب ریز - بلوئر - و... 1397/11/01 1397/11/04
تامین: ـ دیفیوزر دیسکی حباب ریز - بلوئر - و... 1397/10/29 1397/11/04
پیمانکاری ایاب ذهاب کارکنان 1397/09/14 1397/09/20
پیمانکاری ایاب ذهاب کارکنان 1397/09/12 1397/09/20
صفحه 1 از 8