مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفرو لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری و رفع حوادث و نصب انشعابات شهرمناقصه عمومی یک مرحله ای 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه خرید و راه اندازی سه باب مخزن 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث منهول شبکه فاضلاب 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 200 متر 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 220 متر 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح و مرمت بخشی از خط پمپاژ چاه 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه خرید و راه اندازی یک باب مخزن 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تکمیلی احداث مخزن 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه طراحی ،ساخت،حمل،نصب و راه اندازی سه دستگاه مجموعه الکتروگیربکس 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه خریدالکتروپمپ رو مخزنی مخازن 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حصارکشی (دیوار پیش ساخته) و محوطه سازی سایت مخزن 1000 مترمکعبی 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 180 متر 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/06 1400/10/08
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری نقاط پراکنده و احداث منهول باقیمانده شبکه فاضلاب و اتصال به منهول 1400/10/04 1400/10/07
صفحه 1 از 40