مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفر چاه 1397/11/23 1397/12/02
واگذاری عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/11/14 1397/11/24
خرید ناشی از تولید بارگیری، حمل، تحویل 8000 دستگاه کنتور خانگی 1/2 اینچ 1397/11/13 1397/11/23
احداث خط انتقال اصلی فاضلاب- عملیات تکمیلی ساختمان سوله انبار، لوله و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب 1397/11/11 1397/11/21
فراخوان احداث خط انتقال اصلی فاضلاب 1397/11/11 1397/11/21
عملیات تکمیلی ساختمان سوله انبار، لوله و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/11/11 1397/11/21
خرید ناشی از تولید بارگیری، حمل، تحویل 8000 دستگاه کنتور خانگی 1/2 اینچ 1397/11/10 1397/11/23
معاوضه کنتورهای خراب و مستعمل با کنتور نو و سالم 1397/11/10 1397/11/17
لوله گذاری و احداث آدمرو 1397/11/07 1397/11/16
اجرای عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو شبکه فاضلاب باقیمانده مناطق با لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 1397/11/03 1397/11/16
صفحه 1 از 36