کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7393405 مناقصه واگذاری عملیات راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب استان گلستان 1402/09/11 1402/09/15
7368719 مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه شماره 12 به عمق 200 متر استان گلستان 1402/09/04 1402/09/13
7368164 مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه جایگزین استان گلستان 1402/09/04 1402/09/13
7353968 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی تاسیسات الکتریکی تصفیه خانه فاضلاب استان گلستان 1402/08/29 1402/09/07
7280389 مناقصه طرح اصلاح شبکه و ایجاد و تکمیل تاسیسات آب شرب استان گلستان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7268309 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرح اصلاح شبکه و ایجاد و تکمیل تاسیسات آب شرب شهرها و روستاها استان گلستان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7259472 مناقصه پروژه کاهش هدر رفت آب در سطح شهرهای استان به روش بیع متقابل استان گلستان 1402/08/10 1402/09/15
7245738 مناقصه پروژه کاهش هدر رفت آب در سطح شهرهای استان به روش بیع متقابل استان گلستان 1402/08/07 1402/09/15
7158601 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در محدوده روستا استان گلستان 1402/07/15 1402/07/23
7110447 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 200 متر در محدوده روستای کسر پیشکمرآبرسانی مجتمع زاو شهرستان کلاله- مطابق اسنا استان گلستان 1402/07/08 1402/07/17
7045499 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 20دستگاه ترانسفورماتور مطابق اسناد استان گلستان 1402/06/22 1402/07/03
6986678 مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 200 متر استان گلستان 1402/06/11 1402/06/14
6939574 مناقصه واگذاری انجام بخشی از عملیات قرائت و توزیع، وصول مطالبات آب و حق انشعاب و خدمات پس از فروش استان گلستان 1402/05/31 1402/06/05
6930017 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 200 متر (بدون لوله جدارهادی) استان گلستان 1402/05/29 1402/06/01
6924887 مناقصه واگذاری آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی - عملیات اجرایی رینگ سطح شهر استان گلستان 1402/05/28 1402/05/31
6913181 مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه و اتفاقات روستاها استان گلستان 1402/05/24 1402/05/30
6907795 مناقصه عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 200 متر در محدوده روستا استان گلستان 1402/05/23 1402/05/26
6890432 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق فوری و اضطراری 5 به عمق 250 متر در محدوده شهر استان گلستان 1402/05/18 1402/05/24
6885726 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر استان گلستان 1402/05/17 1402/05/22
6879870 مناقصه عملیات اجرای احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی زمینی استان گلستان 1402/05/16 1402/05/19
صفحه 1 از 59