مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید وارنیش فلوراید 5% میلی گرمی تک دوز 5% 1398/06/03 1398/06/07
واگذاری امور رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی، تاسیسات و طبخ و توزیع غذا (سلف سرویس) 1398/05/06 1398/05/11
واگذاری ارایه خدمات کارشناسی حوزه فناوری اطلاعات واحدهای تابعه خود را در سال 1398 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال 1398 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری و حفاظت فیزیکی(نگهبان) بیمارستانها و.... 1398/03/28 1398/04/05
واگذاری طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه 1398/03/08 1398/03/12
طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1398/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه خود 1398/02/12 1398/02/18
طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری پایگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیر رسمی و خرید خدمت پزشک، مراقب سلامت، ت... 1398/02/09 1398/02/13
صفحه 1 از 14