مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی، فضای سبز، تلفنخانه، رختشویخانه و تامین نیروی انسانی جهت واگ... 1399/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت فیزیکی (نگهبان) و تامین نیروی انسانی کارشناسی حوزه فناوری اطلاعات و تامین نیروی انسانی... 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت واگذاری حفاظت فیزیکی (نگهبان)، و تامین نیروی انسانی کارشناسی حوزه فنا... 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی فضای سبز، تلفنخانه، رختشویخانه تعدادی از واحدهای تاب... 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات 1399/04/18 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای فونداسیون و اسکلت بیمارستان 64 تختخوابی 1398/12/26 1399/01/07
اجرای فونداسیون و اسکلت بیمارستان 64 تختخوابی 1398/12/25 1399/01/07
خرید وارنیش فلوراید 5% میلی گرمی تک دوز 5% 1398/06/03 1398/06/07
واگذاری امور رختشویخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی، تاسیسات و طبخ و توزیع غذا (سلف سرویس) 1398/05/06 1398/05/11
صفحه 1 از 15