مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان 1396/10/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات حفاری و تکمیل یک حله چاه ارزیابی 1396/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات خودروهای استیجاری 1396/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات نگهبانی 1396/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات خودروهای استیجاری 1396/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات خودروهای استیجاری 1396/05/22 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی 1396/05/22 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات نگهبانی 1395/05/07 1395/05/12
انجام امور خدمات نگهبانی 1395/05/06 1395/05/12
خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی 1395/04/15 1395/04/21
صفحه 1 از 20