مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تاکسی تلفنی خود 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری فاز اول عملیات اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی 1392/11/19 1392/11/25
واگذاری عملیات اجرای ساختمان کتابخانه 1392/09/23 1392/09/29
خرید تجهیزات پستهای برق مجتمع 1392/06/21 1392/06/27
خرید تجهیزات آزمایشگاه نفت 1389/06/08 1389/06/23
واگذاری ساخت ساختمان 1389/03/24 1389/04/08
خرید تجهیزات آزمایشگاه کنترل فرآیند 1388/06/18 1388/07/02
خرید تجهیزات آزمایشگاه 1387/09/18 1387/10/03
صفحه 1 از 1